Privacybeleid

Wij stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beschermen.


In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we van jou verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken, welke je rechten zijn met betrekking tot de gegevens die wij bewaren en hoe je die rechten kan uitoefenen. Ook vind je hier welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden.


Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens op www.chateau-du-chat.be zijn.


J&S consultancy
Château du chat
Lumen 8
7880 Flobecq
Belgie


Jouw gegegevens

Door gebruik te maken van onze site verstrek je bepaalde gegevens over jezelf. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :


 • Emailadres
 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Voor zakelijke klanten bedrijfsnaam en BTW nummer
 • Bij betaling je bankrekeningnummer
 • Naam van de katjes
 • Periode van verblijf


Doel

Wij verwerken deze gegevens :


 • om je toe te laten een bestelling te plaatsen
 • om de online betaling van je bestelling mogelijk te maken
 • voor het verzenden van jouw bestelling
 • om te controleren of er beschikbaarheid is in het kattenhotel
 • om je te contacteren bij mogelijke problemen
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (boekhouding / belastingsaangifte)


Gegevens minderjarigen

Aangezien wij geen navraag doen op geboortedatum hebben we geen inzicht in de leeftijd van de klant. Indien je aanwijzingen hebt dat wij ongewild informatie hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met info@chateau-du-chat.be

Jouw rechten


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door J&S consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij opgeslagen hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chateau-du-chat.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan een paspoort), identiteitskaart-/paspoortnummer en rijksregisternummer of Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .


Wij wijzen er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.


Vragen

Indien er vragen of wijzigingen moeten doorgevoerd worden, kan je ons steeds contacteren via info@chateau-du-chat.be